Mai siêu bông Bình Lợi, giống mai vàng mới
Mai giảo siêu nụ đặc tính và cách nhận dạng
Mai Phú Qúy đặc tính và cách nhận dạng
Mai quắn, giống mai siêu nụ
Mai giảo Đa Phúc, đặc tính và cách nhận dạng
Mai cúc thọ hương, giống mai sinh trưởng mạnh
Mai Đại Lộc, dòng mai vàng đọt đỏ quý hiếm
Mai Huỳnh Tỷ đặc tính và cách nhận dạng
Mai giảo Thủ Đức, giống mai vàng huyền thoại
Giống mai vàng chịu lạnh giảo Phú Tân
Tam sắc hoàng mai đặc tính và cách nhận dạng
Mai siêu bông Sài Gòn đặc tính và cách nhận dạng
Mai đột biến Nhị Ngọc Toàn đặc tính và cách nhận dạng