Mai giảo siêu nụ đặc tính và cách nhận dạng

Reading Time: < 1 minute

Hoa của giống mai giảo siêu nụ có kích thước lớn hơn so với các giống mai vàng khác, với số cánh giao động từ 8-12 cánh, màu sắc vàng rực rỡ và lâu tàn, đảm bảo sự tươi tắn và đẹp của cây hoa trong thời gian dài….

Bài viết liên quan:

Mai đột biến Nhị Ngọc Toàn đặc tính và cách nhận dạng
Mai siêu bông Sài Gòn đặc tính và cách nhận dạng
Tam sắc hoàng mai đặc tính và cách nhận dạng