Mai quắn, giống mai siêu nụ

Reading Time: < 1 minute

Cây mai vàng quắn cho nụ rất nhiều, hoa nở thành chùm, hiện tại được ghi nhận có khả năng ra hoa từ 5-8 cánh, cánh hoa khít không có kẻ hở, nở xòe to nhưng 5 cánh cong cong trở lên như lòng thuyền, ngoài đầu hơi đo đỏ, khá đẹp, nhụy cái to rất dài…

Bài viết liên quan:

Mai đột biến Nhị Ngọc Toàn đặc tính và cách nhận dạng
Mai siêu bông Sài Gòn đặc tính và cách nhận dạng
Tam sắc hoàng mai đặc tính và cách nhận dạng