Mai siêu bông Bình Lợi, giống mai vàng mới

Reading Time: < 1 minute

Giống mai siêu bông bình lợi, giống mai vàng sắp sửa làm điên đảo thị trường mai vàng với những đặc điểm vô cùng nổi bật. Hoa siêu bông bình lợi to khoảng 7cm, mỗi hoa có đến 15-27 cánh. So với những loại mai khác, hoa siêu bông có thời gian lưu hoa lâu hơn, hoa giữ được trên cây trong khoảng 6 ngày…

Bài viết liên quan:

Mai đột biến Nhị Ngọc Toàn đặc tính và cách nhận dạng
Mai siêu bông Sài Gòn đặc tính và cách nhận dạng
Tam sắc hoàng mai đặc tính và cách nhận dạng